ZENE: HOGY  VOLT  2 0 0 3
 
  HOGY VOLT             2003             2004             2005               
B  E  S  T    O  F    2  0  0  3
 


Legjobb zenekari koncert:    FISCHER  IVÁN       Fesztiválzenekar  okt.18.  Olasz Intézet
                                         Richard  Strauss:   József  legenda     Op.63.

Legjobb kamara-koncert:      AMADINDA      Magyar Rádió kortárs-sorozata /Lázár Eszter/
                                        John  Cage és  Lai Deh-Ho
  bemutatók,
                                         Ligeti  György:  Síppal,dobbal   
  etc.

Legjobb szólóprodukció:       KLENYÁN  CSABA  /klarinét/        Stockhausen:  Harlekin

Legjobb zenekari szólista:     ECKHARDT  VIOLETTA  /hegedű/  Fesztiválzenekar
                                         Rimszkij-Korzakov:  Seherezádé   szept.27. Zeneakadémia

Legjobb énekprodukció:       KÁROLYI  KATALIN                      Ligeti:  Síppal,dobbal

Legjobb  pályakezdő:           FODOR  GABRIELLA  /ének/          A tisztességtudó utcalány 
                                                                                         R.: Mundruczó  Kornél  

 

                V E N D É G M Ű V É S Z E K

Legjobb zenekari koncert:    EÖTVÖS  PÉTER                           BBC  SZIMFONIKUSOK  
                                         Eötvös  Péter:    zeroPoints
   és   JET  STREAM /bemutatók/

Legjobb kamarakoncert:       BOROGYIN  KVARTETT                  Prokofjev, Sosztakovics

Legjobb szerző-előadó:         HEINER  GOEBBELS                      Prométheusz        Trafó

Legjobb szólókoncert:          PIERRE-LAURENT  AIMARD            Ligeti György:  Etűdök

Legjobb előadóművészek:     EMMANUEL  PAHUD  /fuvola/        Reinecke: Fuvolaverseny

                                        MARK  KAPLAN  /hegedű/            Bartók:  I.Hegedűverseny

                                        ALEKSZANDR TORADZE           Prokofjev: II.zongoraverseny                                                                                                         CHRISTINE  BREWER  /ének/             Richard  Strauss dalok

Legjobb kortárs együttes:    PIERROT  LUNAIRE  ENSEMBLE  /Wien/   MR kortárs-sorozat
                                        Crumb, Eötvös, Bánlaky, Deniszov, Mitterer  bemutatók


ŐSZI  FESZTIVÁL  2003                                                                         Értékelés
 


A legfontosabb az, hogy egészen más volt, mint az eddigiek, hihetetlenül gazdag, sokrétű és számos újdonságot is hozott !   Polgárjogot nyert az elektronikus zene: e-jam és a Corporation underground zenei fesztivál a Gödörben. Hangsúlyosabb lett a jazz, sajnálatos módon azonban mint az  Erik  Truffaz trió, mint  Peter  Erskine  A38-as koncertjét élvezhetetlenné tette a dilettáns hangosítás. Tessék végre tudomásul venni, hogy minden hangosított zenei esemény az előadóművészekkel egyenrangú hangmestereket igényel, akiket egyelőre, kerül, amibe kerül: importálni kell !!!

Még a kortárs-zenei hangversenyek némelyikére is betette  /bal/lábát a technika. Az Arditti Quartet, bár Ligeti második vonósnégyesét meggyőzően játszotta, műsorának második felében a       cég promóciós hírverését vezette elő egy komputerizált fércmű elő-, helyesebben eladásával...A szörnyű  Steve  Reich-est is a hangosított szólamok rendezetlen aránytalanságait szenvedte meg, bár itt nem ez volt a fő baj !    Inkább az, hogy a kiváló Amadindá-soknak nem volt mit játszani, tengernyi zenei üresjáraton kívül, /kortárs zene/. Hasonló gondokkal küszködtek Franz  Schmidt: A hétpecsétes titok c. oratóriumának előadói, ugyanis hamar kiderült, hogy sem titkot, sem értékelhető zenét nem rejt a mű.
Igazi nagy koncert lehetett volna a Trio  Animae estje, ha nem az akusztikai csődöt jelentő Márványteremben rendezik meg, de még így is érvényesült Arvo  Part, Schnittke és  Vasks műveinek kiváló előadása.
Hősies vállalás volt a Szabad Hangok Énekegyüttes  részéről  Ligeti: Nonsense  Madrigáljai-nak mősorra tűzése, bár az énekesek helyett most még inkább a török fürdő kupolája érvényesült.
Felemás élménnyé sikeredett az  Eötvös  Péter-est. A  Music for New York-ot teljesen tönkretette a gyengécske tánc-produkció, amely csak arra volt jó, hogy elterelje a figyelmet a  zene hallgatásától. Utóbb ez otthon sikerült, de akkor ugyan minek volt az egész ? A  Harakiri  és különösen a Tomkins  Énekegyüttes   megszólaló  Madrigálkomédiák viszont a lehető legmagasabb szinvonalon valósult meg, bár ez a két darab már régen elkészült és elhangzott, a  Fesztivál csak műsorára tűzte őket. Persze ez is nagy érdem !

Lendvay  Kamilló: A tisztességtudó  utcalányá-nak  Mundruczó  Kornél általi felújítása nem
zenei, sokkal inkább színházi esemény volt. A kiválóan éneklő operisták hangjára nagyszerű színészcsapat play black-kelt, irónikus idézőjelbe téve a műfajt és a darabot, közülük is kiemelkedett a címszerepet éneklő   Fodor  Gabriella és színészalteregójaként  Tóth  Orsi.
A méltatlanul halálra itélt  Átrium-mozi izgalmas terét nagyszerűen használta ki a rendező,
bizonyítván, hogy eredetisége és kreatívitása nemcsak a film vonalán érvényesül. Oberfrank
Péter  vezényletével meglepően jól játszott a  Harmónia  Kamarazenekar.

Az  Őszi  Fesztivál  legjobb produkcióját  Klenyán  Csabá-tól láttuk, hallottuk Stockhausen:
Harlekin-
jének a világszínvonalt is felülmúló hangszeres, színészi és táncos /!!!/ interpretálásával. De erről akkor, azon nyomban nagy ovációval számoltunk be.

 


HOGY VOLT:  Budapesti Fesztiválzenekar                           2003. dec.19-20.      
 


Hiába maradtunk ott a kockázatos második részre, a Beethoven szimfónia kimódolt unalmát
ez a kiváló együttes sem tudta felülírni.  Ács  Ákos csodálatos hangon, ábrándos  zeneiség-
gel játszott a lassú tételben, a hegedű I. szólam pedig ritkán hallható szilaj izzással vi- harzott, de mindez nem változtatta meg vélekedésünket:  Ludwigot soha !
Annál erősebb volt a kecses indulás  Chabrier két bájos opuszával, a Bartók  I. hegedűver-
seny pedig az évad egyik nagy élményét jelentette.   Mark  Kaplan  hegedűhangja  már  a
Chausson poémában lenyűgözött végtelen legátóinak eszményi szépségével.  A Bartók-mű
indítása maga volt a líra és a gyengéd poézis tiszta forrása, amely a kibontakozásban áradó
lávafolyammá duzzadt, az  érett  Mestert előlegező  fináléban pedig tomboló erejű viharrá
fokozódott. Ez a csodálatos hegedűs a ráadásban még azt is megmutatta, hogyan lehet dia-
bolikus tempóban, röpke frázisokon belül,  villanásnyi idő  alatt érces fortissimót és elhaló
pianókat játszani.  Csak a legnagyobbak:  Huberman,   Nathan Milstein, Yehudi  Menuhin 
juthattak az eszünkbe...

HOGY  VOLT:        ÚJ  DIMENZIÓ  MŰHELY              Merlin            2003. okt.27.
 


Az est első felében egyébként kiváló kortárs- és jazz-muzsikusok meggyalázták  a zenét, a fesztivált és önmagukat. Szedett-vedett olcsó haknizásuk menekülésre késztette a jobbérzésű közönséget. Pedig: ha tudták volna, milyen csoda történik a szünet után, azonnal elfelejtették volna a szégyenletes indulást.

A Stockhausen: Harlekin klarinéttal c. művét előadó Klenyán Csaba, aki nemcsak hangszerén játszott bravúrosan, de maszkban-jelmezben mozogva, táncolva, a szerző intencióinak tökéletesen megfelelve jelenítette meg a hangzó eseményt. Virtuóz előadása már memotechnikailag is fantasztikusnak minősíthető, hiszen majdnem egy óráig volt egyedül a színpadon, minden támasz nélkül, a pusztán zeneileg is irdatlan nehézségű, grandiózus művet játszva. Teljesítménye csak olyan hajdani bravúrral mérhető össze, mint Rácz  Zoltán-é, aki Stockhausen  monstre ütős-opuszát, a Zyklus-t mutatta be pályájának kezdetén.

Nagyon fontos lenne, hogy ez a páratlan esemény még sokszor ismétlődjön meg, minél többen láthassák-hallhassák. Egy ilyen produkció bárhol a világon feltünést keltene, ne hagyjuk a feledés homályába tünni !

KLENYÁN  CSABA             Stockhausen: Harlekin                VISSZA !  VISSZA !!!

HOGY  VOLT:        STEVE  REICH             Zeneakadémia              2003. okt.21.
 


Személyesen  vett részt három műve előadásában a repetitív irányzat egyik atyja. Unalmas zenei sormintái  végtelen sorozatban bódították a figyelmét vesztő hallgatóságot. Reich Pityu megvalósította  Erik Satie álmát, a "bútorzati zené"-t, amelyet éppen úgy nem veszünk észre, mint a ruhásszekrényt. Hallgatni viszont elviselhetetlen. A világon nem történik semmi, sőt, az egyes szakaszok még döglesztő   dal Segno-kkal többször is megismétlődnek. A repetitív technika feltalálása igen nagy dolog, hatása is felmérhetetlen, de csak ezzel a módszerrel zenét csinálni !?!   MIntha  Malevics  ezerszer festette volna meg a  Fehér alapon  Fehér négyzetet...A kivitelezés elsőrangú volt:  sehol a világon jobban nem játszották, mint az Amadinda  és a köréje szerveződő UMZE együttes . De ugyan minek!  A négy Stenway-t négy nagyszerű pianistával, vagy a négy marimbát bízvást helyettesíthette volna egyetlen szintetizátor, a szó szerint egyhangú ötperces passzusokban, nem is beszélve a rumba-tök kezelőjének pokoli szenvedéseiről... Ráadásul a hangosítás, az értelmetlen keverés és az alkalomszerű kiemelések teljesen felborították az akusztikai teret. Vagy hallotta valaki pl. a 18 Musicians-ben a négy énekest? 

Az ájulásba dermedt közönség méltán ünnepelte az előadógárdát /és önmagát/, hogy mindezt kibírta. Részünkről  inkább a ruhásszekrényt választjuk.

HOGY  VOLT: Fischer  Iván  Titok-koncertje                           2003. okt.18-19. 
 


Az első részben egy káprázatos énekesnő,  Christine  Brewer /USA/   Richard  Strauss Ariadne Naxos-ából énekelt egy áriát, majd zenekari dalaiból hármat. Teljesen kiegyenlített, gyönyörű hang, rezzenéstelen hosszúságokkal, nagyívű legátókkal. Az érzéki hangzású, fantasztikusan játszó zenekar fölött lebegett még a piánókban is, drámai kitörései is arányosak, érzelmileg telítettek voltak. Ritka ünnepi mámort élhettünk meg, soha nem hallottuk még ezt a súlyos és mégis romantikusan áramló dallamosságot ennyire csodálatosan megszólalni.

A szinte ismeretlen  József-legenda  maratoni erőpróba elé állította a monstre zenekart. Mi még ezt is tudjuk, mi a lehetetlent is eljátsszuk,--- természetesen, pontosan, magától értetődő muzikalitással,--- valahogy ezt sugallta ez a próbatét, amelyet a Budapesti Fesztiválzenekar  tökéletesen  teljesített. Egyenként kellett volna az egész társaságot felállítani és egetverő ovációval ünnepelni !   Ilyen vonóskart,ilyen fafúvósokat ritkán hall az ember, nem is beszélve a letaglózó rezekről... A kibővített szólamok minden egyes tagja fényesen helytállt, kedves Iván-unk pedig hatalmas energiával és királyi élvezettel dirigált. 72 percz a hetedik mennyországban !!!   Nagy kár, hogy ez a titok továbbra is titok marad, mivel ezt a művet, így, nem valószínű, hogy máshol, máskor is hallhatjuk még.

HOGY  VOLT:                   Bang on a Can                 Trafó                   2003  ősz
 

A koncert első felében tehetségtelen epigonok műveit hallhattuk,nem sok jóval bíztatott a szünet utáni Steve Reich-unalom, amelyben csak a  zenekar-vezető  Evan  Zyporin  imponáló klarinétjátéka érdemelt figyelmet. Andriessen hírhedt  Workers Union-jában érvényesült az előadók kivételes tudása, a gitáros kivételével, akinek jelenlétét semmi sem igazolta. Amiért érdemes volt szenvedni:  Nancarrow Four Studies-jának hangszerelt változata, amely káprázatos előadásban hangzott el !  A  szédületesen összetett, minden ízében eredeti remekmű iszonyatos tempóban hajmeresztő bravúrokra kényszerítette a muzsikusokat. Aki kortárszenét óhajt játszani, ha ütős, ne fogjon neki, míg ezeket a torzított ritmusképleteket nem tudja könnyedén játszani ! De vonatkozik ez a zongora- és a cselló-szólamra is. A bőgő Ray Brown- "up tempó"-kat hozott, a klarinét meg úgy szólt, mintha Benny Goodman tévedt volna be egy argentin jazz-kávéházba, némi kokainnal felpörgetve...

HOGY VOLT:  Budapesti Fesztiválzenekar                           2003. szept.26-28.   
 


Végre újra láthattuk  Fischer Ivánt és az ő csodálatos csapatát! Stravinsky: Kártyajáték: eleven, friss hang az unt repertoár darabok után --- Rimszkij-Korszakov Seherezádé-ja viszont igencsak sláger, de az ő előadásukban hatalmas élmény volt, különösen  Eckhardt Violetta káprázatos hegedűszólója bűvölte el a publikumot.De ki is az a Reinecke? - akinek fuvolaversenyét az eszméletlenül nagy Emmanuel Pahud játszotta. KIfinomult,lírai gyengédséggel a mennyekbe vitte ezt a romantikus bravúr-darabot,bebizonyítva, hogy fuvolán ma Ő a legnagyobb. Hát még ha  Messiaen-t,Boulez-t vagy Ligeti-t játszana !

                                                Kolibri

      NE  ELÉGEDJÜNK  MEG  A  TŐMONDATOKKAL !!!
Részletesebb ajánlások elérhetőek  a 
PIROS  szavakra kattintva!


                B E S T  O F  2 0 1 1  S Z Í N H Á Z

               FILM         ZENE         KIÁLLÍTÁS         KÖNYV

      

Ezek a rovatok a nevekre kattintva érhetőek el:  TÁNCZ   DÁNIEL ANNAH

              RÉGEBBI NYITÓK     2008       2009      2010

                                             2 0 1 1    

                                            2 0 1 2

AZ 1/2 KEGYELMŰ    Zsótér Sándor    IV. Novák Eszter-oszt.  Ódry
Egy félidő  Zsótér, egy félidő  Dosztojevszkij: a  SzínHázi Teljesség!

BOLHA A FÜLBE     ST        Mohácsi János            Radnóti Színház
A kaposvári együttessel egyenrangú pesti társulat tomboló sikere

KÖRBE K           Tóth András           Lakmusz Csoport          Fogasház
Dóka Péter
méregerős darabja lendületesen robbanékony előadásban

SPIEGELMANN LAURA: ÉDESKEVÉS                                 Magvető
On the road a szex és az alkohol alvilágában, zseniális íráskészséggel

A LOVAKAT LELÖVI, UGYE?         Eszenyi Enikő         Vígszínház
A fölfelé tartó Vígszínház marathoni bravúrral győzedelmeskedik!!!

VAKNYUGAT       Kasvinszki Attila       Katlan Csoport     KET
Mozgókép-háttérrel turbózott naturális  Varró DanÍr komikum

THE ARTIST - A némafilmes     Michel Hazanavicius    francia film
A francia "Ollywood", néma H-val nyomja le a mai Hollywoodot...!!!

PEER GYNT              Ascher Tamás               Örkény István Színház
A Tündöklő  Kerekes Éva és a hosszútávon Csodálatos  Polgár Csaba!

BLACK COMEDY                 Puskás Tamás               Centrál Színház
Tömény komédia a töksötétben... és a  Szenzáció!!!, amivel kezdődik

SANZON-VERSENY 2012            Bagó Gizella           Ódry Színpad
Az ismert felsős sztárok mellett a legújabbak  szuper-meglepetései!
BILLY VILÁGA                     Szőcs Artúr                    Pesti Színház
Merész téma, nagyszerű előadás, Billy: a fantasztikus  Telekes Péter!
VOJNICH ERZSÉBET festményei                 Nemzeti Színház
Csak állunk és bámulunk: "Nem tudom mi ez, de jó nagyon..."
KAZAMATÁK       Horváth Csaba fizikai színház osztálya       Ódry
Különös kollázs Térey János drámájából, öt rendező+nyolc színész!
RÖVID TALÁKOZÁSOK               Kira Muratova              szovjet film
Viszockij-
t nem filmjei miatt szeretjük, Kira Muratová-t annál inkább
A KÉTSZEREPLŐS DARAB            Polgár Péter            KOMA Bázis
Majdnem ősbemutató  Lass Bea és Mohai Tamás bravúr-duettjével
ARMEL OPERAFESZTIVÁL 2012                     Szeged Nemzeti Színház
Egy klasszikus-négy kortárs opera, köztük  Penderecki Fekete Maszk-ja
FARSANG            Lippai Krisztina           Stubnya Béla LakásSzínház
A félig titkos lakásban  egy szédületes Tsárdáskirálynő: Fazakas Júlia!
...HOGY MI AZ A MAJOMTŐR...           Kövesdi László            Szkéné
Egyszemélyes élveboncolás: szubjektív önarckép a színész férfikorából
TOMASZ BOGUSLAWSKI színházi plakátjai                Lengyel Intézet
Nálunk még színházi plakát sincs, nemhogy erre szakosodott grafikus...
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM    Mohácsi János     Szombathelyi Weöres S. Sz.
Fergeteges komédia esőben és ködben,  copy right by The Mohácsi's
A HALOTT VÁROS        Vlad Troickij        Debreceni Csokonai Színház
Zseniális mű fenomenális ősbemutatója az ország legjobb operaházában!
SZILÁGYI CSENGE és WUNDERLICH JÓZSEF     A tanítónő       Nemzeti
A Színművészeti Egyetem  IV. Novák Eszter osztály-osai  nagyszínpadon

ULICKAJA: DANIEL STEIN, TOLMÁCS                                   Európa
Levélregény a XX. századból: post restante  USA - Izrael - Szovjetunió

OTHELLO    Mihai Măniutiu - Uray Péter   M Stúdió - Mozgásszínház
Györgyjakab András és
Enikő  álompárja egy igazi kortárs színházban
NÁTHÁN GYERMEKEI                  Gigor Attila                Nemzeti Színház
A Nagy Színész-Hármas Hitvitája, Halas Dóri zenéje és Martinovics Dorina!
FINAL CUT          Pálfi György           Filmszemle      magyar film
Hozott anyagból filmkészítést vállal Horacsekné,  Magyar Róna 2011  

A TIZENKÉT DÜHÖS EMBER   Kelemen József   KEMK III.oszt.  Stúdió K
5 Ember + 7 Némber = káprázatos együttes fantasztikusan erős előadása

Az (első) BÁL     Gyöngyösi Tamás        Kontúr Fizikai Színház GNM    E10
Ősrobbanás a táncszínpadon: akrobatikus tangó, twist, disco és rock 'n roll

CSIKÁGÓ                       Békés Pál                       Magvető
Gyönyörűséges stílus, fantasztikus epizódok, csoda-figurák...

PROTOKOLL                       Valló Péter                      Radnóti Színház
Térey János 
gyémánt-textusa, a főszerepben a fantasztikus Fekete Ernő

OISEAUX EXOTIQUES         Roger Muraro          Fesztiválzenekar szólistái
Olivier Messian atavisztikusan eredeti műve harminc év után végre újra!

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Mohácsi János  Székesfehérvári Vörösmarty Színház
A címszerepben  Tóth Augusztaa színpadi játékban a Rendező remekel

SJÓN: A MACSKARÓKA       fordító: Egyed Veronika      Magvető
Dermesztő ballada  prózában elbeszélve,  nagy író, remek fordítás

NÓRA, MIUTÁN ELHAGYTA...  Zsótér Sándor   Örkény István Színház
Kerekes Éva
 akrobatikus artisztikuma  Ambrus Mária  forgószínpadán

TÓTH KRISZTINA: PIXEL                                               Magvető
Platinasűrű, gyémántkemény, pengeéles novellák anatómiai atlasza

IBUSÁR              Nádasy Erika            Földszint 2 Színház        Eger
Parti Nagy Lajos  zsenijével egyenrangú,  monodráma gyönyörűség!!!

YONA FRIEDMAN                   Ludwig Múzeum
Sznob-vakító kamu... és kreatív gyermek-alkotók
DEILEPHILA                   Felhőfi-Kiss László                     KOMA
Régi és Új-Palota donnái:  Szabó Vera grófnő és a príma  Lass Bea
SZALAI ANDRÁS és SZŰCS PÉTER  kortárs-zenei koncertje     FÚGA
szerkesztés alatt

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM    Gyulai Júlia    Coincidance   RAM Colosseum
Falábú mesteremberek,  tündéri táncok,  Shakespeare szteppben (is)

PUNK ROCK                     Eszenyi Enikő                    Pesti Színház
Elit-gimnazisták falkában egymás közt, Telekes Péter bravúros antréja

DARADAR     Jónás Zsuzsa     Grecsó Zoltán       MU Színház
A Limit way  Jenna Jalonen-nel és a  Magyar ugaron  Puli-ja!

ZIÁN és KOPIK      Palocsay Kisó Kata      Temesvári Színház
Két kedves báb és négy jeles animátor szelektíven gyűjtöget
 

PIAF         Nádasy Erika           Földszint 2 Színház      Eger
Diadalút és tragikus sors: két nagy művész virtuális találkozása   

HUGlass  1012                                             B55 Kortárs Galéria
Sok-sok üveg, kevés művészet, kivétel Borkovics Péter Örvény-e...

ISKOLA A HATÁRON           Vidovszky György          Bárka Színház
Medve és Bébé, gimnazistakorú színészek elképesztő hitelességével

MUMUS              Felhőfi-Kiss László           Budaörsi Játékszín
Barátságos Mumusok és a penge anya-domina:  Molnár Gyöngyi

VERHOVINA MADARAI                    Bodor Ádám                  Magvető
Legnagyobb Teremtő az írók között: elvarázsolt táj, embertelen sorsok

PESTIS                   Hegedűs D.Géza                   Vígszínház
Monoepika a karizmatikus színészi jelenlét drámai erőterében

                                           2 0 1 1    

                 RÉGEBBI NYITÓK     2008       2009      2010

 BEST  OF  2010    SZÍNHÁZ   ZENE   FILM   KIÁLLÍTÁS   TÁNCZ   KÖNYV 

 BEST OF       2003 - 2011                    
  Az  elmúlt  évek  legjobbjai:  színház-film-zene-táncz-kiállítás -könyv !!!

s

                             K  Ö  Z  H  E  L  Y  K  U  K  A

              D o b j u k   k i   a   s z ó l á s - s z e m e t e t  !!!!

          ABSZOLÚT!                KŐKEMÉNY            ELKÉPESZTŐ
 
                      SZERINTEM     "... EZ  KÉT  KÉRDÉS ..."

                           AZ MÁR EGY MÁSIK TÖRTÉNET

F

                             K  Ö  Z  H  E  L  Y  K  U  K  A

            
                D o b j u k   k i   a   s z ó l á s - s z e m e t e t  !!!!

"azt gondolom"    "hogy mondjam"   "miről beszélünk?"   "ominózus"

 

Budapest, Lónyay-u.17 1093    Tel.: 3181 788, Mob.: 30/394 6852
telephant@toptipp.hu                    feher_elefant@freemail.hu

Támogatók:
EUCA, Belvárosi Zene NKFT, fGY Labor  © 2003 Fehér Elephánt M.C.D.

 

Telephon: 3181 788             Mobil: 30/394 6852
telephant@toptipp.hu         feher_elefant@freemail.hu

Támogatók:
EUCA, Belvárosi Zene NKFT, fGY Labor  © 2001 Fehér Elephánt M.C.D.